Laban

Dans- en Bewegingstherapie

Laban

Now is the time to start really looking at biological indicators – just like movement – and how that can help psychodiagnosis. Dance/movement therapists have systematic, refined observation skills to bring to this process

Dr. Robyn Flaum Cruz

Het levenswerk van Rudolf Laban (1879-1959) is naar mijn gevoel te weinig gekend bij de gewone bevolking. Het is zeer ruim en uitgebreid beschreven in vnl. het Engels door o.a. Dr. Phd Karen Bradley. Sommige woorden laten zich niet correct vertalen vandaar spring ik tussen NL en Engelse beschrijvingen. Afhankelijk van de regio, filmpjes of schrijver merk je verschillen in gebruik van LMA termen.

The Laban and Movement Analyses geven o.a. een observatieschaal of taxonomy weer om beweging beter te begrijpen. Niets is immers zo moeilijk en complex als non verbaal gedrag te verbaliseren. Taal ontstaat nochtans uit beweging en beweging is altijd in relatie met…(Inner/Outer or Self/Other) Mr Laban was een danser, choreograaf, architect, filosoof, schrijver en schilder. Hij gaf ons een taal om over beweging te kunnen spreken en schrijven (laban notation and motif), te bestuderen en te analyseren (choreutics), te promoten, beter te begrijpen (eukinetics)  en beter te kunnen uitvoeren (BESS). Laban kan gebruikt worden door acteurs, dansers, leerkrachten, atleten, artiesten, muzikanten, therapeuten,op de werkvloer … hij plaatste beweging altijd binnen een groter geheel en zag bijvoorbeeld overeenkomsten in hoe het lichaam beweegt en de opbouw van natuurlijke processen zoals in kristallen als the cube of the icosehedron. Om maar één voorbeeld te noemen.

Laban had veel studenten en volgers binnen verschillende beroepscategoriën. Sommige relevante binnen DBT geraakte geïnspireerd om weer nieuwe methodieken, stromingen verder te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld

 • Irmgard Bartenieff (1900-1981) als bewegingstherapeut, LMA getraind en kennis van neurologie adviseerde in Amerika haar corrigerende oefeningen voor mensen met verlammingsverschijnselen door de polio epidemie. Binnen DBT zijn the BFF fundamentalls en the basic six ruim toegepast om spierspanningen en blokkades op te heffen, nieuwe patronen aan te leren, meer bewegingsvrijheid en potentieel te ontwikkelen..
 • Rond dezelfde periode dat Marion North the first master of arts in dance therapy in Engeland introduceerde.
 • Vanuit hen groeide een hele stroming rond the somatic experience zoals the school for body mind centering (2001-2013) van Bonnie Bainbridge Cohen (start her research in 1958), The center for kinesthetic Education bij Martha Eddy (cancer), Janet Hamburg (Parkinson), Body in Motion and 3D workout by Dianne Woodruff, Movement Afoot by Lesley Powell (pilates), Connective Tissue Techniques by Jackie Hand, John Chanik and Willa Needler, ….
 • Judith Kestenberg (1910-1999) with the Kestenberg Movement Profile in Amerika dat ontwikkelingspatronen in beweging bestudeerde van baby tot 6 jaar. Binnen DBT de tool om zeer gedetailleerde observaties weer te geven van onze dagelijkse bewegingspatronen.
 • Veronica Sherborne (1922-1980) with the Sherborne develpmental program in Engeland voor oorspronkelijk kinderen met een beperking, heden ook in gewone scholen toegepast.

Vele doch niet alle DBT zijn vandaag LMA geinspireerd. Het bestuderen van LMA vraagt om een levenslang engagement als therapeut.

Je kan niet vluchten van jezelf

Hoe hard je ook je best doet

Je kan wel jezelf verliezen

Maar het is onmogelijk en ongezond

om altijd uit contact te blijven met jezelf.

Vertaling uit everybody is a body

LMA is o.a. opgebouwd rond 3 basispatronen die o.i.v. tijd staan nl

 • Frasering (sequencing and initiation): de manier waarop wij omgaan met tijd, onze dag in delen, aan een taak beginnen, begin-midden-einde, enz.
 • Vooruitgang of ontwikkeling (developmental progression): elk bewegingspatroon volgt op een ander bewegingspatroon en er ontwikkelen zich hieruit ook weer nieuwe.
 • Dualiteiten (duality): vertrekken voornamelijk vanuit wat er niet is, ons leven lijkt een paradox van tegengestelde zoals warm-koud, voor-achter, mezelf-de ander, linker- rechterhelft van ons lichaam, in-uit ademhaling … eigenlijk maken 2 tegengestelde steeds deel uit van een groter geheel. Ze ondersteunen elkaar en bestaan gelijktijdig (simultaan).

LMA spreekt van the flow of life als universeel proces om aan te duiden dat aparte delen in beweging altijd deel uit maken van een altijd bewegende stroom.  Flow is zowel functioneel als expressief, een constant geven en nemen van energie. Flow verbind ons met het groter geheel bijvoorbeeld we ademen de wereld in en we ademen onze innerlijke wereld terug uit in de wereld.

Motorisch zorgt het dat we controle kunnen verwerven over onze gevoelens, emoties, gedachten en relaties. Wanneer we onze controle inhouden (bounding flow) kunnen we grenzen stellen voor onszelf en/of de ander. Wanneer we onze flow loslaten (free flow) in overgave gaan beïnvloed dit een grotere intimiteit (bijvoorbeeld orgasme) Shape flow gaat dan weer om onze eigen flow, our sense of self flow. Hier vormen we onze eigen patronen, onze eigen blueprint van ieder van ons is uniek.

Binnen LMA bestuderen we telkens de vraag

 • Wat beweegt er in ons lichaam (Body=sensing) meestal als reactie op allerlei prikkels, reacties, sensaties, interacties, … (our breath-core-weight support, body organisations, basic 6, grounding and centering, wich body parts and actions are involved,dynamic alignment,…)
 • Hoe beweegt ons lichaam (Effort=feeling) gaat over de kwaliteit of de dynamiek van onze beweging, brengt een verandering in de expressie teweeg, hoe zetten wij ons neer (use of weight) hoe combineren we verschillende effort factors (2 = states, 3 = drives) en hoe gaan we om met de frasering (sequencing in begin, midden, einde of even)
 • Waar beweegt ons lichaam (Space=thinking) zowel onze persoonlijke ruimte of kinesfeer als de generale ruimte en van waaruit vertrekt onze benadering hierin (central, peripheral,transverse) bevinden we ons in high, middle or low level in beweging of waar worden we naar toe getrokken (directions, dimensions, diameters)
 • Waarom beweegt ons lichaam (Shape=intuition) vanuit mezelf of de ander en de interactie tussen beiden (Self/other) en de verschillende manieren waarom we hierop reageren (modes of shape change, shape qualities)

Tijdens deze vragen houden we ook de overlappende themes als inner/outer, flexion/extension, mobility/stability, exertion/recuperation, function/expression, micro/macro, … in ons achterhoofd.

Binnen LMA schenken we veel aandacht aan onze ADH (3 dimensional breathing, cellular breathing,…) dankzij onze ADH kunnen we overleven. Onze ADH is het hart van ons emotioneel leven. We nemen het teveel als vanzelfsprekend aan omdat het onbewust is en ons gans leven gebeurt. Willen we overleven als sociaal wezen moeten we onszelf ook blijvend in beweging brengen (function/expression) Beweging is de uiting van de taal van ons hart als emotioneel wezen.

Onderstaand filmpje van Dr. Stacy Hurts geeft je een idee hoe we LMA toepassen binnen de therapeutische relatie

Heb je een vraag?

Wat je vraag ook is, graag lees ik hem. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Adres

Kazernelaan 313
3530 Helchteren

Bel Me

+32(0)478 – 666 286

E-mail Me